Pakalpojumi

Garantijas un apkalpošanas pakalpojumi

Visai mūsu ražotajai produkcijai tiek piešķirta noteikta garantija.

Plastikāta logu garantija - 5 gadi, koka un koka-alumīnija logu garantija - 2 gadi, alumīnija konstrukciju garantija - 2 gadi.

 

Izstrādājuma remontdarbi, kuri tiek veikti garantijas laikā, to nepagarina.

Zemāk norādītajā sarakstā burts "A" nozīmē "alumīnijs", "P" – plastikāts, bet "K" - koks.

Loga garantija attiecas uz:
 • materiāla ķīmisko izturību (P, A);
 • loga krāsas noturību (P, A, K);
 • noturību pret gaismas un atmosfēras faktoru iedarbību (P, A, K);
 • logu blīvējumu noturību pret atmosfēras faktoru iedarbību (P, A, K);
 • logu furnitūras (rokturi, eņģes, slēdzenes) izturību (P, A, K);
 • loga profila metināto šuvju izturību (P, A);
 • loga ūdensnecaurlaidību (P, A);
 • stikla paketes hermētiskumu pret aizsvīšanu un pieputēšanu (P, A, K).
Šī garantija  nav spēkā:
 • ja logu virsmu bojājumi, piemēram, skrāpējumi, iespiedumi ir parādījušies pēc izstrādājuma pieņemšanas no pasūtītāja puses (P, A, K);
 • ja nav ievērotas logu lietošanas un apkopes instrukcijas prasības (P, A, K);
 • ja bojājumi radušies vandālisma vai citas fiziskas ietekmes rezultātā (P, A, K);
 • dekoratīvajām plātnēm, kuras tiek līmētas uz stikla (P, A, K);
 • dekoratīvajām plātnēm, kuras tiek ievietotas stikla paketēs, kuras nav izgatavotas taisnstūra formā (P, A, K);
 • ja ir notikusi stikla paketes termiska sabrukšana (P, A, K);
 • ja logi tiek lietoti tiem neparedzētiem mērķiem (P, A, K);
 • ja logu remontu un regulēšanu ir veikušas trešās personas, kā arī patvaļīgas loga pārbūves gadījumā (P, A, K);

Regulēšanas darbus pēc nepieciešamības veic 1 reizi 6 mēnešos pēc logu montāžas. Logu papildus regulēšanas darbus veic saskaņā ar spēkā esošo cenrādi. Ja klients pats ir veicis logu montāžu, garantijā netiek iekļauta logu regulēšana.

Lai pieteiktu pretenziju par garantijas saistībām, Jums ir jāvēršas tuvākajā tirdzniecības pārstāvniecībā, kur būs jāuzrāda izstrādājuma pirkšanas-pārdošanas līgums.

 • Ziņas

 • Akcijas

  • Dotajā mirklī aktīvu akciju nav.

 • Publikācijas

  • Dotajā mirklī publikāciju nav.